Vingsted 1 940X430 Cat 4 White Ansvarlighed
Af: Cecilie Agner - 15-11-2021

VINGSTED: Bæredygtighed er det NATURlige valg

Med rustede medarbejdere og et grønt mindset har VINGSTED for alvor gjort bæredygtighed til en del af deres DNA. Det er sket gennem en ny strategi for fremtiden, der skal føre konferencestedet i en grønnere retning.

Lidt vest for Vejle, på en grøn plet omkranset af grønne træer, tårner en bygning i glas og træ op i horisonten. En bygning, der rummer en stærk holdånd, natur og plads til leg og aktiviteter. En bygning med bæredygtighed i centrum. Derfor har VINGSTED aktivt hotel og konferencecenter gennemført en ny strategi med Verdensmålene som rettesnor.

Verdensmålene er et NATURligt valg

Hvordan kan vi implementere Verdensmålene i en strategi, som bærer VINGSTED i en bæredygtig retning? Det spørgsmål stillede bestyrelsen og VINGSTEDs ledelse sig selv i efteråret 2019. Resultatet blev strategien ”Et NATURligt Valg”. En strategi, som tager ansvar for fremtiden og gør en forskel. For konferencegæsterne og den bæredygtige konferenceoplevelse.

”Vi kørte en proces sammen med bestyrelse og medarbejdere, hvor vi sammen fandt frem til, at lige netop disse tre Verdensmål var aktuelle for VINGSTED,” siger salg- og marketingchef Brian Runge.

Det var realistisk for konferencestedet at begynde med tre Verdensmål – uden at gøre bæredygtighed til en for stor mundfuld. Og VINGSTED har gjort meget for at klæde medarbejderne på til at anvende den nye strategi.

”Efter vedtagelsen af strategien brugte vi tre hele kursusdage for alle medarbejdere, som dels fik en indføring i og læring af alle 17 verdensmål. Herefter kørte vi en workshop, hvor alle medarbejdere bidrog med idéer til indfrielse af Verdensmål 4, 6 og 12,” forklarer Brian Runge.

Workshoppen resulterede i et idékatalog, som består af cirka 250 idéer til, hvordan VINGSTED konkret kan indfri deres delmål om Verdensmål 4, 6, 12, som handler om kvalitetsuddannelse, rent vand og ansvarligt forbrug. Idékataloget bruger de som rettesnor til at sætte gang i og implementere nye, bæredygtige initiativer. Alt sammen til gavn for konferencegæsterne.

Skilter med gæsternes miljøbelastning

VINGSTED har klædt deres medarbejdere godt på til at håndtere den nye virkelighed. En virkelighed med affaldssortering, lavere vandforbrug og mindre madspild.

Men med en ny indsats følger et nyt ansvar. Så hvordan gør VINGSTED deres konferencegæster opmærksomme på det ansvar, der følger med en bæredygtig fremtid?

”Det sker gennem skiltning, så gæsterne hele tiden kan se, hvilket verdensmål lige netop deres adfærd understøtter,” siger Brian Runge.

”Vi opfordrer kursisterne til at genbruge deres kaffekop. På den måde sparer vi på vandet i forbindelse med opvask. Eller vi fortæller, at de kan tage vand fra hanen i stedet for købevand på flaske, så vi sparer på vandet og CO2-aftrykket. Der er løbende information rundt på VINGSTED, når man besøger os.”